SākumsLatvijas jaunumiLatvijas videoStarptautiskie videoFoto galerijaKontakti

Sveicināti Tligvideo.lv mājas lapā!

Šeit Jūs varēsiet atrast materiālus

par "Patiesa Dzīve Dievā"(TLIG)

Latvijas jaunumi
Intervija ar Petar Ljublicic
Latvijas jaunumi

Intervija ar Petar Ljublicic.


Tēvs  Petar Ljublicic ir centrālā figūra Medžugorjes notikumos. Viņš ir priesteris, kuram vizionāre, Mirjana, paziņos noslēpumus desmit dienas pirms tie notiek. Viņš izziņos tos arī pasaulei trīs dienas iepriekš, pirms tie notiek.

(papildus info par šo priesteri:

http://www.medjugorje.com/medjugorje/the-10-secrets/575-father-petar-ljubicic.html )

Intervija:

 

Visupirms – tā kā patlaban norisinās „Patiesas dzīves Dievā” svētceļojums, vēlētos jautāt, kā jūs izdzīvojat šo svētceļojumu?

Došanās svētceļojumā nozīmē Dieva meklējumus. Ikviens svētceļojums lielākā vai mazākā mērā palīdz cilvēkam atrast Jēzus Kristus personu. Es to uzskatu par vissvarīgāko pieredzi cilvēka dzīvē. Šis svētceļojums man ir brīnišķīga pieredze. Mēs esam šeit, mūžīgajā pilsētā, kopā ar dažādiem cilvēkiem no dažādām konfesijām un cenšoties iepazīt cits citu, tiecamies piepildīt Jēzus vēlēšanos „Lai visi būtu viens!”

Jēzus mums ir licis darīt dažas lietas un viena no tām ir lūgties par garīgu aicinājumu izlūgt Svētā Gara spēku. Jēzus pats lūdzās par Vienotību. Būdams Dievs un līdz ar to spēdams ielūkoties nākotnē Viņš zināja, ka ļaudis atdalīsies viens no otra un ies katrs pa savu ceļu. Šī iemesla dēļ Viņš lūdzās par Vienotību. Un mēs esam šeit lai lūgtos, lai šī Viņa lūgšana tiktu sadzirdēta. Tas mūs aizvedīs uz vienotību visu ļaužu starpā – visi būs viens un visiem būs viens gans, tā, kā to vēlējās Jēzus.

Vai jūs varētu mums pastāstīt kāda bija jūsu pirmā sastapšanās ar Vassulu un „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem?

Pirmo reizi ar Vassulu sastapos kalpojot Šveicē kā misionārs.  Mēs sastapāmies kādu pusdienu laikā. Šveicē es kalpoju no 1995 – 2000 gadam. Pats biju izlasījis vairākas vēstījumu grāmatas un biju pārliecināts, ka šī atklāsme ir autentiska. Lasot šīs grāmatas mēs atklājam, ka Jēzus Kristus ir tā Persona, kas var kļūt par mūsu dzīves avotu un mērķi. Cilvēks jūt, ka Jēzus atkal pārstaigā šo zemi. Jēzus vēlas, lai cilvēks atvērtu sirdi un pieņemtu Viņu, ļaujot Tam kļūt par cilvēka laimi un prieku.

Lai arī Viņš dod Debesu svētlaimi paradīzē, vienlaikus Jēzus cenšas mums palīdzēt kļūt laimīgiem šeit, virs zemes. Tieši tāpēc Jēzum kā dievišķajam Pestītājam tik ļoti sāp cilvēku vienotības trūkums. Ja mēs iemīlamies Jēzū Kristū un pakļaujam sevi Viņam, tad nav nekā svētīgāka par darbu vienotības jomā, lai mēs visi kļūtu viens. Tieši tāpēc šie vēstījumi ir tik būtiski un nozīmīgi, ka ikvienam vajadzētu tos lasīt, atvērties tiem un pieņemt tos.

Bieži vien Medžugorjes vēstījumu sekotāji ir pret „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem. Vai šāda attieksme jums šķiet attaisnojama?

Es domāju, ka galvenokārt tas notiek neziņas dēļ, cilvēki nav lasījuši vēstījumus, tāpēc arī tos nesaprot un ir pret tiem.

Varbūt viņi dzird negatīvu attieksmi no citu puses?

Cilvēki ir dzirdējuši, ka Roma, Vatikāns, ir pret vēstījumiem, tāpēc ‘a priori’ arī viņi ir pret vēstījumiem. Tomēr ikviens, kas lasa vēstījumus un tos pārdomā, bez grūtībām pamanīs, ka tie nav pretrunā ar Baznīcas ticību. Šie vēstījumi pavisam vienkārši palīdz cilvēkam mīlēt Baznīcu, iemīlēt Jēzu un dzīvot kopā ar Viņu.

Tagad, kas attiecas uz Medžugorjes vēstījumiem – jums ir uzticēta atbildība pasludināt Medžugorjes noslēpumus. Vai jūs varat pāris vārdos padalīties par šo tēmu?

Kas attiecas uz noslēpumiem, ja kādu tas interesē, varu pateikt, ka Mirjana ir saņēmusi visus desmit noslēpumus, un, pienākot laikam, no viņa tos atklās visu Medžugorjes vizionāru vārdā. Tas apliecina, ka ikviens no vizionāriem saņems visus desmit noslēpumus. Pirmie divi noslēpumi ir brīdinājumi visiem tiem, kuri ir ticējuši Medžugorjei. Kad noslēpumi piepildīsies visi zinās, ka vizionāri runāja patiesību un Dievmāte patiešām bija Medžugorjē. Trešais noslēpums ir redzama zīme Parādīšanās Kalnā un tā ļoti iepriecinās visus, kuri ticēja un dzīvoja saskaņā ar Evaņgēliju un Dievmātes dotajiem vēstījumiem Medžugorjē. Desmit dienas pirms noslēpumiem visi zinās par notiekošo un tad priesteris kopā ar Mirjanu gavēs un lūgsies. Tad, trīs dienas pirms notikumiem, tos varēs pasludināt publiski, „Urbi et orbi”.

Jūs šajā laikā būsiet kopā ar Mirjanu?

Viņai ir mans telefona numurs un līdz ar to sazināties nebūs grūti. Tā kā pirmie trīs noslēpumi ir saistīti ar Medžugorji, to piepildīšanai mums noteikti būs jābūt Medžugorjē.

Vai jūs domājat, ka tad, kad pirmie trīs noslēpumi tiks pasludināti un piepildīsies, visa pasaule noticēs Medžugorjes autentiskumam?

Es ceru, ka daudziem tas palīdzēs sakārtot savas dzīves, atgriezties, ieticēt un kļūt par jauniem cilvēkiem. Jebkurā gadījumā mēs visi zinām – kad Jēzus pirms diviem tūkstošiem gadu dzīvoja virs zemes, viņš izdarīja daudzas brīnumainas zīmes. Svētā Mise pati par sevi ir brīnums, kas notiek katru dienu. Mēs zinām, cik sarežģīti ir cilvēkus atgriezt pie Dieva. Es domāju un ceru, ka šo zīmju un noslēpumu piepildījums palīdzēs ikvienam, vismaz tiem, kuri kaut reizi ir pabijuši Medžugorjē.

Protams, ka daudzi cilvēki ir cerējuši, lūgušies un dzīvojuši saskaņā ar Evaņgēliju arī tad, ja vēl nav pabijuši Medžugorjē. Es ceru, ka tas kļūs par beigu aicinājumu cilvēkiem atgriezties pie Dieva un paļauties uz Viņu.

 

Video-interviju angļu valodā skaties te:

http://www.youtube.com/watch?v=m4YvmNyBqu8&feature=youtu.be

 

 

 

 
Intervija ar bīskapu Fēliksu Toppo
Latvijas jaunumi

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER


Intervija ar bīskapu Fēliksu Toppo
 
„Patiesas dzīves Dievā” evaņģelizācijas rekolekcijas Dublinā.
Latvijas jaunumi

Evaņgelizēt ar mīlestību Mīlestības dēļ.


 

No 22. – 24. novembrim Dublinā (Īrijā) notika „Patiesas dzīves Dievā” evaņģelizācijas rekolekcijas, kuras vadīja Taivānas bīskapu konferences sekretārs priesteris Otfrīds Čans.

Tikšanās bija patiesi ģimeniska, tā vēlreiz ļāva pārliecināties, ka „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumi spēj apvienot visdažādāko raksturu, valstu un kontinentu pārstāvjus.

Rekolekcijas bija patiess svētību un garīgās atjaunotnes avots ikvienam to dalībniekam. Kungs bija parūpējies par Īrijai neparasti siltu un saulainu laiku, kas noteikti atstāja pozitīvu iespaidu uz visu šīs nedēļas nogales norisi!

Uzsākot rekolekcijas tēvs Otfrīds atgādināja, ka ikvienu rekolekciju uzdevums ir sagatavot to dalībniekus uz tikšanos ar Dievu: „Mēs nedrīkstam būt kā tādi, kas ar patērētāja attieksmi, pasīvi ieklausās dažos, mūs personiski uzrunājošos vēstījumos. Nē, mums ir jābūt gataviem atjaunot savu uzticības solījumu Dievam un rekolekciju laikā pieņemt konkrētus lēmumus, kas pierādītu mūsu uzticamības autentiskumu.”

Tā kā vairums no rekolekciju dalībniekiem pieder Īrijas katoļu baznīcai, tēvs Otfrīds īpašā veidā pieskārās nesenajiem skandāliem Īrijas baznīcā, uzsverot: „Es personiski vēlētos uzdrošināties teikt – ja vien garīdznieki, kuri tieši vai netieši ir bijuši iesaistīti bērnu seksuālajā izmantošanā, būtu lasījuši vēstījumus, Baznīcai nenāktos ciest tā, kā tā cieš patlaban.”

Rekolekciju gaitā tēvs Otfrīds ar klātesošajiem dalījās trīs meditācijās. Pirmajās viņš pieskārās jautājumam par to, ar kādām garīgām īpašībām ir jābūt apveltītam „Patiesas dzīves Dievā” lieciniekam, vēstījumu gaismā uzsverot šķīstības nozīmi – lai iemantotu šo tikumu cilvēkam neizbēgami nākas iziet cauri šķīstīšanas periodam. Turpmākajās pārdomās tēvs Otfrīds pieskārās konkrētiem evaņģelizācijas veidiem – evaņģelizācijai ar lūgšanu grupu un „Beth Myriam” žēlsirdības misijas starpniecību. Tēvs Otfrīds īpaši uzsvēra cik ļoti liela nozīme ir saistībai ar Baznīcu, cik svarīgi ticīgajiem, kuri lasa vēstījumus, ir būt Baznīcas bērniem: „Jo vājāka ir Baznīca, jo vairāk tā jāmīl”.

Līdzās rekolekciju vadītājam tēvam Otfrīdam, tajās piedalījās vēl trīs priesteri – daudziem Latvijā jau pazīstamais tēvs Tonijs Salivans no Anglijas, kā arī tēvs Kevins un tēvs Frenks – ikviens no viņiem kalpoja ar savu īpašo dāvanu un tas šīs rekolekcijas darīja patiesi neatkārtojamas. Piemēram, sestdienas priekšpusdienā tēvs Kevins svinēja dzimtas koka dziedināšanas misi, kuras laikā daudzi no rekolekciju dalībniekiem pirmo reizi varēja īpašā veidā uzticēt savu dzimtu Dieva žēlsirdībai. Savukārt sestdienas vakarā pēc vakariņām notika „Patiesas dzīves Dievā” lūgšanu tikšanās Vissvētākā Sakramenta priekšā, kuras noslēgumā tēvs Otfrīds aizlūdza par ikvienu klātesošo individuāli. Rekolekciju garīgā programma svētdien pēcpusdienā noslēdzās ar Rožukroņa lūgšanu, kuras laikā īpaši tika lūgts par Īrijas baznīcu.

Ne mazāka nozīme pilnīgi noteikti bija kopīgajai sadraudzībai – starplaikos starp lūgšanām un meditācijām Emausas centra mājīgajā tējas istabā ikviens varēja dalīties ar savu kalpošanas pieredzi un liecībām. Kā jau tika minēts iepriekš – lai arī daudzi tikās pirmo reizi, ātri vien tika atrasta kopīga valoda un intereses, meklēti jauni risinājumi vēstījumu tālākai izplatīšanai.

Tā piemēram, par savu darbību pastāstīja „Patiesas dzīves Dievā” Īrijas grupa – katru mēnesi viņi organizē liecību vakaru kādā no Īrijas grāfistēm. Tikšanās tiek organizēta vietējā viesnīcā un par to jau savlaicīgi tiek izziņots vietējā presē – gan kristīgajā, gan laicīgajā. Šādu tikšanos parasti apmeklē aptuveni 30 cilvēku, bet prieks par padarīto vēstījumu izplatīšanā ir neizsakāmi lielāks. Kā liecināja Anna Marija: „Prieks par iespēju liecināt ir neizsakāmi liels – šo tikšanos organizēšana mūs vieno, bet mūsu entuziasms arvien pieaug!”

Un visbeidzot – noslēgumā visiem bija iespēja baudīt svētku torti. Šī gada novembra beigās vēstījumi svin savu 25. gadadienu. Daudz laimes dzimšanas dienā, „Patiesa dzīve Dievā”!

Rekolekciju meditācijas pavisam drīz būs pieejamas arī latviešu valodā – lūdzu rakstiet mums uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu


 

 
Intervija ar Rolfu Šonenbergu
Latvijas jaunumi

intervija ar Rolfu Filipu Šonenbergu from Ainars Vanags on Vimeo.

 
tēvs Tonijs no Anglijas Latvijā! PDF  Array Drukāt Array

Tikšanās ar priesteri Toniju Salivanu no Anglijas.


Tēvs Tonijs Salivans ir Romas katoliskās Baznīcas priesteris no Anglijas. Par priesteris tēvs Tonijs ir iesvētīts 44 gadu vecumā pēc studijām sv.Bedas seminārā Romā, bet līdz tam ir strādājis par skolotāju vairākās katoļu skolās Anglijā. Pēc iesvētīšanas viņš ir kalpojis astoņās dažādās draudzēs, kā arī sniedzis ieguldījumu katehēzes programmu pilnveidošanā. Pēdējos gados tēvs Tonijs galvenokārt dodas misijās, vada rekolekcijas un iepazīstina cilvēkus ar „Patiesas dzīves Dievā” garīgumu.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER


Runā Sverks Tronets no Zviedrijas:

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

 

 

 
Atbilde iebildumiem pret „Patiesu dzīvi Dievā”
Latvijas jaunumi
2008.gada 10.decembris
Pēdējo gadu laikā šī raksta autoram kā arī tiem, kuri evaņģelizē balstoties uz „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem, kurus ir saņēmusi Vassula Rīdena (turpmāk – Vassula), ir nācies dzirdēt daudzus iebildumus attiecībā uz šiem vēstījumiem. Šajā vēstulē iztirzāties jautājumi neattieksies uz nekristiešu iebildumiem, jo viņu galvenā problēma ir saistīta ar Jēzus Kristus dievišķās autoritātes pieņemšanu – šī iemesla dēļ viņi arī nespēj pieņemt arī „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumus, kuri ir radušies tieši paša Jēzus iedvesmā.
Autors ir pārliecināts, ka kristiešu argumenti pret „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem visbiežāk ir saistīti ar šo vēstījumu nepārzināšanu – vai nu nav izlasīta visa grāmata, vai arī šī grāmata nav tikusi lasīta lūgšanas garā Trīsvienīgajam Dievam.
Kamēr vienu iebildumi balstās kaut kur dzirdētās baumās, citi principiāli iebilst pret šāda veida iedvesmu, jo baidās pieļaut kādu dogmatisku kļūdu. Citiem vārdiem sakot – labāk ir paļauties uz jau labi pārbaudītām kristīgās baznīcas „vecajām patiesībām”, nekā paļauties uz kaut ko jaunu, kas beigās var izrādīties nepatiess.
Lasīt tālāk...
 
Latvijas video
Latvijas jaunumi

Latvijas video