SākumsLatvijas jaunumiLatvijas videoStarptautiskie videoFoto galerijaKontakti

Sveicināti Tligvideo.lv mājas lapā!

Šeit Jūs varēsiet atrast materiālus

par "Patiesa Dzīve Dievā"(TLIG)

Tlig

Intervija ar Petar Ljublicic.


Tēvs  Petar Ljublicic ir centrālā figūra Medžugorjes notikumos. Viņš ir priesteris, kuram vizionāre, Mirjana, paziņos noslēpumus desmit dienas pirms tie notiek. Viņš izziņos tos arī pasaulei trīs dienas iepriekš, pirms tie notiek.

(papildus info par šo priesteri:

http://www.medjugorje.com/medjugorje/the-10-secrets/575-father-petar-ljubicic.html )

 

Visupirms – tā kā patlaban norisinās „Patiesas dzīves Dievā” svētceļojums, vēlētos jautāt, kā jūs izdzīvojat šo svētceļojumu?

Došanās svētceļojumā nozīmē Dieva meklējumus. Ikviens svētceļojums lielākā vai mazākā mērā palīdz cilvēkam atrast Jēzus Kristus personu. Es to uzskatu par vissvarīgāko pieredzi cilvēka dzīvē. Šis svētceļojums man ir brīnišķīga pieredze. Mēs esam šeit, mūžīgajā pilsētā, kopā ar dažādiem cilvēkiem no dažādām konfesijām un cenšoties iepazīt cits citu, tiecamies piepildīt Jēzus vēlēšanos „Lai visi būtu viens!”

Jēzus mums ir licis darīt dažas lietas un viena no tām ir lūgties par garīgu aicinājumu izlūgt Svētā Gara spēku. Jēzus pats lūdzās par Vienotību. Būdams Dievs un līdz ar to spēdams ielūkoties nākotnē Viņš zināja, ka ļaudis atdalīsies viens no otra un ies katrs pa savu ceļu. Šī iemesla dēļ Viņš lūdzās par Vienotību. Un mēs esam šeit lai lūgtos, lai šī Viņa lūgšana tiktu sadzirdēta. Tas mūs aizvedīs uz vienotību visu ļaužu starpā – visi būs viens un visiem būs viens gans, tā, kā to vēlējās Jēzus.

Vai jūs varētu mums pastāstīt kāda bija jūsu pirmā sastapšanās ar Vassulu un „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem?

Pirmo reizi ar Vassulu sastapos kalpojot Šveicē kā misionārs.  Mēs sastapāmies kādu pusdienu laikā. Šveicē es kalpoju no 1995 – 2000 gadam. Pats biju izlasījis vairākas vēstījumu grāmatas un biju pārliecināts, ka šī atklāsme ir autentiska. Lasot šīs grāmatas mēs atklājam, ka Jēzus Kristus ir tā Persona, kas var kļūt par mūsu dzīves avotu un mērķi. Cilvēks jūt, ka Jēzus atkal pārstaigā šo zemi. Jēzus vēlas, lai cilvēks atvērtu sirdi un pieņemtu Viņu, ļaujot Tam kļūt par cilvēka laimi un prieku.

Lai arī Viņš dod Debesu svētlaimi paradīzē, vienlaikus Jēzus cenšas mums palīdzēt kļūt laimīgiem šeit, virs zemes. Tieši tāpēc Jēzum kā dievišķajam Pestītājam tik ļoti sāp cilvēku vienotības trūkums. Ja mēs iemīlamies Jēzū Kristū un pakļaujam sevi Viņam, tad nav nekā svētīgāka par darbu vienotības jomā, lai mēs visi kļūtu viens. Tieši tāpēc šie vēstījumi ir tik būtiski un nozīmīgi, ka ikvienam vajadzētu tos lasīt, atvērties tiem un pieņemt tos.

Bieži vien Medžugorjes vēstījumu sekotāji ir pret „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem. Vai šāda attieksme jums šķiet attaisnojama?

Es domāju, ka galvenokārt tas notiek neziņas dēļ, cilvēki nav lasījuši vēstījumus, tāpēc arī tos nesaprot un ir pret tiem.

Varbūt viņi dzird negatīvu attieksmi no citu puses?

Cilvēki ir dzirdējuši, ka Roma, Vatikāns, ir pret vēstījumiem, tāpēc ‘a priori’ arī viņi ir pret vēstījumiem. Tomēr ikviens, kas lasa vēstījumus un tos pārdomā, bez grūtībām pamanīs, ka tie nav pretrunā ar Baznīcas ticību. Šie vēstījumi pavisam vienkārši palīdz cilvēkam mīlēt Baznīcu, iemīlēt Jēzu un dzīvot kopā ar Viņu.

Tagad, kas attiecas uz Medžugorjes vēstījumiem – jums ir uzticēta atbildība pasludināt Medžugorjes noslēpumus. Vai jūs varat pāris vārdos padalīties par šo tēmu?

Kas attiecas uz noslēpumiem, ja kādu tas interesē, varu pateikt, ka Mirjana ir saņēmusi visus desmit noslēpumus, un, pienākot laikam, no viņa tos atklās visu Medžugorjes vizionāru vārdā. Tas apliecina, ka ikviens no vizionāriem saņems visus desmit noslēpumus. Pirmie divi noslēpumi ir brīdinājumi visiem tiem, kuri ir ticējuši Medžugorjei. Kad noslēpumi piepildīsies visi zinās, ka vizionāri runāja patiesību un Dievmāte patiešām bija Medžugorjē. Trešais noslēpums ir redzama zīme Parādīšanās Kalnā un tā ļoti iepriecinās visus, kuri ticēja un dzīvoja saskaņā ar Evaņgēliju un Dievmātes dotajiem vēstījumiem Medžugorjē. Desmit dienas pirms noslēpumiem visi zinās par notiekošo un tad priesteris kopā ar Mirjanu gavēs un lūgsies. Tad, trīs dienas pirms notikumiem, tos varēs pasludināt publiski, „Urbi et orbi”.

Jūs šajā laikā būsiet kopā ar Mirjanu?

Viņai ir mans telefona numurs un līdz ar to sazināties nebūs grūti. Tā kā pirmie trīs noslēpumi ir saistīti ar Medžugorji, to piepildīšanai mums noteikti būs jābūt Medžugorjē.

Vai jūs domājat, ka tad, kad pirmie trīs noslēpumi tiks pasludināti un piepildīsies, visa pasaule noticēs Medžugorjes autentiskumam?

Es ceru, ka daudziem tas palīdzēs sakārtot savas dzīves, atgriezties, ieticēt un kļūt par jauniem cilvēkiem. Jebkurā gadījumā mēs visi zinām – kad Jēzus pirms diviem tūkstošiem gadu dzīvoja virs zemes, viņš izdarīja daudzas brīnumainas zīmes. Svētā Mise pati par sevi ir brīnums, kas notiek katru dienu. Mēs zinām, cik sarežģīti ir cilvēkus atgriezt pie Dieva. Es domāju un ceru, ka šo zīmju un noslēpumu piepildījums palīdzēs ikvienam, vismaz tiem, kuri kaut reizi ir pabijuši Medžugorjē.

Protams, ka daudzi cilvēki ir cerējuši, lūgušies un dzīvojuši saskaņā ar Evaņgēliju arī tad, ja vēl nav pabijuši Medžugorjē. Es ceru, ka tas kļūs par beigu aicinājumu cilvēkiem atgriezties pie Dieva un paļauties uz Viņu.

 

Video-interviju angļu valodā skaties te:

http://www.youtube.com/watch?v=m4YvmNyBqu8&feature=youtu.be

 

 


 


izrāde „MISTĒRIJA PAR DEBESĪM UN ELLI”
(pēc V.Rīdenas grāmatas ‘Patiesa dzīve Dievā’)Aktieri - Indra Briķe, Rūdolfs Plēpis
. Režisors - Jānis Logins

Par tuvākajām gaidāmajām izrādēm informēsim.

Vassula Rīdena, Latvija, 23. maijs
Vassulas uzstāšanās Londonā 2005.gadā
Dieva vārdos, kurus dzirdam šajos vēstījumos, mums nevarētu paslīdēt garām tas, ka Viņš pie mums vēršas cerības pilnā tonī. Jā. Viņš, būdams Tēvs, daudzkārtīgi būtu varējis mūs sodīt, mums aizrādīt – ikviens tēvs taču soda savus bērnus, kad tie dara ko nepareizi un to pašu mēs varam attiecināt arī uz mūsu Debesu Tēvu, tomēr Viņa aizrādījumi un labojumi tiek izteikti ar mīlestību, jo Viņš ir Mīlestība, Viņš mūs ir radījis aiz mīlestības, lai šo mīlestību mēs Viņam atdotu arī atpakaļ.

Šie vēstījumi atklāj to, cik tuvu Dievs ir Savām radībām. Vienīgais, ko Dievs sagaida no mums ir, lai arī mēs piekristu šīm tuvības pilnajām attiecībām ar Viņu un labāk iepazītu Viņu. Vienlaikus Dievs mūs tomēr aicina neaizmirst, ka Viņš ir arī Svētais, Dievs mūs aicina arī uz „bijību Kunga priekšā”.

Šie vēstījumi ir aicinājums atcerēties mūsu patieso izcelsmi, kā arī atgādinājums par Dieva Vārdu un Viņa eksistenci. Kā Dievs pats ir sacījis Vassulai: „Pasaki viņiem, ka šie vēstījumi nav paredzēti, lai apmierinātu cilvēku alkas pēc sensacionālā. Tiem ir jāpalīdz cilvēkiem apzināties, cik neatliekama ir vajadzība atgriezties, cik smagā stāvoklī ir viņu dvēseles, cik svarīgi ir mainīt savu dzīvi un dzīvot svētu dzīvi.”

Šajos vēstījumos atskan Kristus lūgums baznīcām – Viņš tās aicina apvienoties īpaši uzsvērdams vienota Lieldienu svētku svinēšanas datuma ieviešanu. Vēstījumos daudzkārt tiek vēstīts par lielo atkrišanu, par kuru jau agrāk ir pravietojis apustulis Pāvils 2. vēstulē tesaloniķiešiem 2. nodaļā. Tajos ir arī neskaitāmas norādes uz mūsdienās tik izplatīto un spēcīgo dumpīguma garu. Tas, līdzīgi dūmiem, ir iefiltrējies baznīcā, iedvesdams bīskapiem un priesteriem (tas attiecas uz katolisko Baznīcu) vērsties pret savu paša ganu (pāvestu). Šos garīdzniekus Kristus aicina uz atgriešanos un uzticību pāvestam. Tomēr uzvara pār ļaunumu šajos laikos vairs nav tālu – pavisam drīz pienāks laiks, kad abas Sirdis (Marijas Bezvainīgā Sirds un Jēzus Vissvētākā Sirds) svinēs uzvaru pār ļaunuma spēkiem.

Vēstījumi aicina arī atzīt Kristus dievišķību un Viņa reālo klātbūtni Euharistijā, kā arī atzīt Mariju par Dieva Māti. Vēstījumos ir vairāk nekā piectūkstoš atsauces uz Svēto Garu un garīgi dziļas mācības par Viņa darbību.

Dievs izsaka arī pravietiskus vēstījumus par Krievijas baznīcu, uzsverot, ka Krievija Viņu pagodinās vairāk nekā jebkura cita valsts un garīgā nozīmē kļūs par daudzu tautu galvu. Tomēr visvairāk šajos vēstījumos aizkustina maigums ar kādu Dievs mūs mīl, Viņa bezgalīgais labums un žēlsirdība. Vārdi ar kādiem Kristus attēlo Dievu ļoti labi izsaka Viņa (Dieva) būtību: „Mans Tēvs ir Karalis, tomēr Viņa ķēnišķība ir mātišķa… Viņš ir Tiesnesis, tomēr tiesā tik maigi un mīloši… Viņš ir Alfa un Omega, vienlaikus saglabājot spēju būt tik lēnprātīgam…”

Šajos vēstījumos Dievs cenšas atdzīvināt mūsos to, kas ir miris – tieši tādēļ Viņš izlej pār mums Savu Svēto Garu. Dievs vēlas mūs atvest atpakaļ pie Sevis, lai mēs dzīvotu patiesu dzīvi Viņā. Viņš mums apsola, ka pavisam drīz, daudz spēcīgāk nekā jebkad agrāk, pār visu cilvēci izliesies Svētais Gars un šī izliešanās pārveidos visu zemi. Tā ir cerība, kuru mēs visi meklējam.

Šajos vēstījumos Jēzus Kristus mums izskaidro daudzus Atklāsmes grāmatā un pravieša Daniela grāmatā paustus izteikumus, kuri līdz tam varētu šķist noslēpumaini.

Kādēļ Dievs mūsdienās tik ļoti vēlas atklāt sevi tik spēcīgā veidā? Viņa vienīgais mērķis ir mūs glābt. Kādā no vēstījumiem Viņš saka: „Šodien Es lūkojos uz zemi un vēlos, kaut Es to nebūtu darījis… Manas acis redz to, ko tās nekad nav vēlējušās redzēt, bet manas ausis dzird to, ko vienmēr esmu baidījies dzirdēt! Manu Tēva Sirdi piepilda dziļas skumjas. Es radīju cilvēku pēc Sava tēla, bet viņi ir tik ļoti degradējušies, ka daudzi šodien vairāk līdzinās zvēram (velnam). Man sāp sirds, jo Es redzu līdz pat zemes robežām, bet redzētais nav saskaņā ar Manas sirds ilgām… Jūsu Tēvs ir valdnieks pār visu izņemot jūsu brīvību un cilvēks savu brīvību ir izmantojis nepareizā veidā…”

Tieši tādēļ Dievam, mūsu Radītājam, atkal no jauna šajā laikmetā ir bijis mūs jāuzrunā.

Jēzus un Marijas Sirdīs,